Profile interim professional

Ik ben interim manager en organisatie-adviseur en heb ruime ervaring in het (bege)leiden van complexe veranderings- en ontwikkelingsprocessen, waaronder fusies en reorganisaties, bij overheids- en maatschappelijke organisaties en ben sterk in bedrijfsvoering. Ik kom snel tot de kern van de opgave waar de organisatie voor staat, weet samen met alle betrokkenen een visie te ontwikkelen en de stappen te zetten om de gewenste resultaten te bereiken en sluit aan bij de belevingswereld van de organisatie waarvoor ik werk. 

Ik weet te verbinden en sla bruggen tussen soms conflicterende partijen. De te bereiken doelstellingen zijn daarbij steeds leidend. Ik behoud rust bij soms hectische veranderingen en weet daarmee vertrouwen te creëren bij de sleutelpersonen die bij transities betrokken zijn. Als het maar enigszins kan geef ik ruimte en ben ik coachend, zodat managers, medewerkers en teams zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar nodig treed ik sturend op. 

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests