Profile interim professional

    90 - 125
Ik ben een doelgerichte en energieke HR-manager / procesregisseur, gericht op resultaat en bedrijfsmatig werken, met oog voor een goede balans tussen mens en resultaat. Sterk in veranderingsopgaven en richtinggevend op strategisch en tactisch niveau. Ontwikkeling van medewerkers en de organisatie, verantwoordelijkheden op een passend niveau leggen in combinatie met aanspreken op gedrag & houding. Resultaat- en samenwerkingsgericht en daadkrachtig met oog voor menselijkheid. Vooruitkijken en doorontwikkeling van medewerkers, processen en de organisatie om veranderingen te realiseren. Het bewerkstelligen van veranderingen, mobiliteit, het analyseren en verhogen/verbeteren van de output van (HR-)professionals waardoor een betere aansluiting komt tussen de organisatiedoelstellingen en de prestaties van de medewerkers. Ik ben een goede gesprekspartner die met humor, relativeringsvermogen en nuchterheid mijn doel bereikt. Waar ik aan de sla ga, ontstaat beweging!

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests