Profile interim professional

    150 - 188
Algemeen Management: • Strategische planning. Huidige situatie (doorlichting), interne analyse (sterkte/ zwakte, 7-S model, portfolio, value chain) streefprofiel, nieuwe strategie/ organisatie. Vaststellen van kritische succesfactoren. Balanced Score Card. • Als Algemeen Directeur leiding geven aan de functies: productontwikkeling, inkoop, productie, logistiek, kwaliteit, human resources, verkoop, financiën, automatisering, marketing, communicatie. • In alle fasen waarin het bedrijf verkeert: opstart, groeistuip, turnaround, recovery, stabilisatie, liquidatie, afstoten van onderdelen. • Initiatie en realisatie van veranderingsprocessen in de meest brede zin van het woord. .

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests


Copyright © 2020 Planet Interim