profile-image

Interim manager met internationale ervaring binnen diverse organisaties die werkt vanuit visie en verbinding naar het gewenste resultaat.

In what roles can the professional be deployed, for example?
Aansturen van teams en leiden van projecten wanneer verandering of vervanging nodig is of wanneer rust en stabiliteit moeten wederkeren. (Corporates, MKB, Zorg, Operations, Facility Management)

About the personality of the professional
Mijn grootste kracht en vaardigheden zijn mijn inlevingsvermogen, onderzoekend zijn en ik kom altijd met inspirerende oplossingen. Ik ben in veel verschillende sectoren en organisaties actief geweest, zowel profit als non profit. Ik ben resultaatgericht vanuit een duidelijke visie en een heldere strategie. Samengevat draait het om altijd en elke keer het beste in mensen en organisaties naar boven te halen.