Profile interim professional

    95 - 120
Deze manager wordt door doelen gedreven en komt met concrete resultaten. Hij heeft daarbij oog voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. Hij stimuleert de samenwerking binnen zijn team en de wijze waarop het acteert in relatie tot het maatschappelijk speelveld. Soms kraakt hij in dat krachtenveld harde noten om de doelen te verwezenlijken. Daarbij respecteert hij de budgettaire randvoorwaarden en weet het budget te vermeerderen  met externe middelen. Hij is een creatieve bruggenbouwer en staat open voor innovatieve oplossingen

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests