Profile interim professional

Reeds meer dan 35 jaar ervaring in het opgang brengen van gewenste ontwikkelingen binnen en tussen organisaties. Doet dat in verschillende rollen zoals adviseur, projectleider, coach of trainer/opleider. Hij beschikt over een groot repertoire aan niet alledaagse instrumenten en technieken om mensen enthousiast te maken en energie te genereren tijdens veranderingsprocessen binnen en tussen organisaties. 
Heeft vele opdrachten gedaan zowel in het bedrijfsleven als in de non profit sector en bij de verschillende overheden. Hij is zeer flexibel en bereid om ook s`avonds en in het weekend te werken. Zijn insteek is vooral de "human side of enterprise".

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests