Profile interim professional

Staat uw organisatie voor de transitie van het vernieuwen van de ICT-omgeving, een project dat gestructureerd en gecontroleerd volgens plan verloopt, zonder dat de dagelijkse bedrijfsvoering wordt verstoord, dan ben ik voor u de geschikte Project Manager.

Mijn expertise heb ik ontwikkeld in de Luchtvaartbranche, de Petrochemie industrie, het Ministerie van Defensie en bij G4 overheden. INTERIM PROJECT MANAGER EN PROJECT OWNER
• Projectregisseur
• Neemt de volledige verantwoordelijkheid en eigenaarschap
• Stuurt ICT-professionals aan
• Breng en houd ICT-professionals bij elkaar
• Stimuleert samenwerking met partners en leveranciers

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests


Copyright © 2020 Planet Interim