Profile interim professional

    100 - 140
Ik zorg voor en draag bij aan blijvende en samenhangende verbetering van uw organisatie als totaal en niet alleen op deelgebieden. Ik doe dat in samenwerking met u en uw medewerkers. Op weg naar een uitblinkende organisatie als geheel of indien toch gewenst op bepaalde deelgebieden. Ik verbind strategie en praktijk, publiek en privaat, business en ICT. Ik heb veel ervaring met fusies, reorganisaties en change-management. Dus organisatie- en procesverbetering als programma/projectmanager of interimmanagement is mij op het lijf geschreven. Mijn oorspronkelijke inhoudelijke vak is natuurlijk toezicht, handhaving en opsporing, echter het ambacht van de organisatorische verbetering is mijn tweede sterke punt. In de loop der jaren zowel theoretisch als met veel ervaring succesvol opgebouwd. Mijn aanpak is een samenspel tussen systematische denkwijzen en methodieken met een grote mate van participatie uitmondend in echte realisatie van de beoogde verbetering.

  Recommendation Score


Education


  Work experience


  Course


 Language skills


Other skills


Hobbies / sport / interests